autor

Katarzyna Kłosińska

Językoznawczyni

Radiowa „pani od języka polskiego”. Nikt lepiej od Katarzyny Kłosińskiej nie wie, co w mowie piszczy…

Doktor habilitowany językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Studium Głosu i Wymowy Akademii Teatralnej w Warszawie. W pracy naukowej zajmuje się m.in. kulturą języka polskiego oraz językiem polityki i językoznawstwem kulturowym. Katarzyna Kłosińska jest sekretarzem naukowym Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka, a przede wszystkim znaną popularyzatorką normatywnej polszczyzny. W Programie III Polskiego Radia początkowo prowadziła audycję „Skąd się biorą słowa”, zaś od września 2005 nieprzerwanie wyjaśnia „Co w mowie piszczy?”. Od 2015 roku prowadzi również internetową poradnię językową PWN. Wybrane publikacje: Język w mediach masowych, red. wraz z Jerzym Bralczykiem (2000), W kilku słowach… Słownik frazeologiczny języka polskiego, wraz z Anną Ciesielską (2001), Formy i normy, czyli Poprawna polszczyzna w praktyce (2001), Skąd się biorą słowa (2005), Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku (2012), Co w mowie piszczy? (2013).

(źródło: http://portal.uw.edu.pl/web/instytut-jezyka-polskiego/katarzyna-klosinska; https://pl.wikipedia.org/wiki/Katarzyna_K%C5%82osi%C5%84ska; https://www.polskieradio.pl/Ludzie/253549,Katarzyna-Klosinska)